Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Souhlas etické komise Medical University of Vienna pro nutritionDay 2015

Etická komise Medical University of Vienna prodloužila platnost souhlasu s konáním nutritionDay onkologie 2015.

Přehled všech souhlasů etické komise Medical University of Wienna je k dispozici na uvedených adresách:

Lze je použít i v ostatních zemích. Pokud by uvedený souhlas nebyl pro Vaši nemocnici/zařízení dostatečný, informujte prosím etickou komisi.

Pokud jste obdrželi kladné vyjádření etické komise pro své pracoviště, prosíme o zaslání na kancelář nutritionDay (office@nutritionday.org), kde bude k dispozici i pro ostatní účastníky.