Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Fakta o nutrition Day v ČR

  • do nutitionDay 2015 se přihlásilo téměř 100 zdravotnických zařízení (nemocniční oddělení, onkologická oddělení, JIP, Domovy seniorů a LDN)
  • byly distribuovány dotazníky pro 3 988 pacientů; 2450 pacientů nemocničních oddělení, 362 onkologických pacientů, 581 pacientů JIP a 595 klientů DS/LDN
  • v průběhu přípravy byla zdravotnická pracoviště průběžně informována formou e-mailů
  • na www.skvimp.cz/nutritionDay jsou k dispozici všechny podstatné informace a podklady 
  • SKVIMP jmenoval oblastní garanty, kteří koordinují spolupráci se zdravotnickými školami při vkládání dat z nutričního auditu
  • AVKV podpořila organizaci nutritionDay marketingově, logisticky a v neposlední řadě finančně 
  • mezinárodní projekt nutritionDay2015 získal záštitu ministra zdravotnictví ČR