Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Česká republika na konferenci v Berlíně přistoupila do evropského programu ONCA

Implementační konference Berlín 3-4.11.2015 ONCA - Optimální nutriční péče pro všechny (Optimal Nutrition Care for All) je program, jehož hlavním cílem je vytvořit podmínky pro prevenci a léčbu podvýživy v populaci a zejména podvýživy ve stáří a nemoci.

Česká delegace se souhlasem Ministerstva zdravotnictví představila národní iniciativu boje proti malnutrici vycházející z Akčního plánu pro správnou výživu. Tento plán je součástí vládní strategie Zdraví 2020, která byla projednaná na zasedání vlády ČR v srpnu tohoto roku.

Nejdůležitější součástí iniciativy je zavedení celoplošného systému vyhledávání rizika podvýživy a jeho včasné řešení v rámci preventivních programů na všech úrovních zdravotní péče. Odhadované úspory nákladů na zdravotní a sociální péči po úspěšném zavedení představených opatření se odhaduji v řádu miliard korun. Hlavní přínos lze předpokládat zájmena v redukci objemu finančních prostředků nezbytných na léčbu komplikací, rehabilitaci a zmírnění dopadu trvalých následků na kvalitu života.

Českou delegaci na Berlínské implementační konferenci tvořili zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Společnosti pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči ČLS JEP a Asociace výrobců klinické výživy.

Program konference iniciovala a koordinovala organizace European Nutrition for Health Alliance (ENHA) spolu se svými členy.

onca0.JPG

Berlínská konference ONCA zleva: 
MUDr. František Vojík (předseda AVKV), Prof Frank de Man (president ENHA), MUDr. František Novák, Ph.D (vědecký sekretář SKVIMP), Doc Pavel Těšínský (předseda SKVIMP), Prof Prof Andre van Gossun (president ESPEN)

onca1.JPG

Česká prezentace na berlínské konferenci ONCA: 
MUDr. František Novák, Ph.D, vědecký sekretář SKVIMP
MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., garant pro akční plán „Správná výživa a stravovací návyky“ ZDRAVÍ 2020, MZ ČR

onca2.JPG

Česká prezentace na berlínské konferenci ONCA: 
MUDr. František Novák, Ph.D, vědecký sekretář SKVIMP
MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., garant pro akční plán „Správná výživa a stravovací návyky“ ZDRAVÍ 2020, MZ ČR

onca_4.jpg

Iniciativa ONCA ČR

Dr. Marie Hrudková
e-mail: mhrudkova@avkv.cz

tel.: +420 602 478 359