Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Co je nutritionDay

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhne další ročník mezinárodního projektu nutritionDay 2017, jehož cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do nutričního auditu nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN). V celosvětovém měřítku se tímto sběrem dat Česká republika zařadila mezi 4 nejaktivnější země světa (Rakousko, Belgie, USA a ČR).

Aby bylo možné porovnat získaná data v čase, posoudit trend nutričního stavu pacientů i poskytované nutriční péče, je potřeba i v letošním roce nashromáždit pokud ne stejný objem dat, tedy alespoň data od významného počtu pacientů všech zmíněných kategorií. Zapojte se do letošního nutritionDay. Registrace z minulých ročníků jsou nadále platné. Pro nové účastníky je zde návod na přihlášení k účasti na nDay 2017.

Stejně jako v minulých letech, data získaná od pacientů/klientů v rámci akce nDay2017 bude možné vkládat do centrální databáze www.nutritionday.org ode dne pořádání akce (9. 11. 2017) cca do konce kalendářního roku 2017.

Zaznamenejte si termíny pro doplnění tzv. výstupních dat ("outcome"), popisujících stav pacientů v nemocnicích ke dni 9. 12. 2017, stav pacientů JIP ke dni 9. 1. 2018 a stav klientů domů s pečovatelskou službou a LDN ke dni 9. 5. 2018 (tedy po 30, 60 respektive po 180 dnech od konání nutritionDay 2017).

Více informací na www.nutritionday.org.