Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Zajímavé odkazy na internetu

Asociace a federace
Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče www.skvimp.cz
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism www.espen.org
Česká onkologická společnost www.linkos.cz
European Nutrition for Health Alliance www.european-nutrition.org
Medical Nutrition Industry www.mni-online.com
Média
Diagnóza pro zdraví www.promediamotion.cz
Edukafarm www.edukafarm.cz
Ekonom www.ekonom.cz
Euro www.euro.cz
IMS Health www.imshealth.com
Marketing & Media (M&M) www.mam.cz
Medical Tribune www.medicaltribune.cz
Medicina www.medicina.cz
Ordinace www.ordinace.cz
Pharm Business Magazine www.pharmbm.cz
PharmNews www.pharmnews.cz
Postgraduální medicína www.postgradmed.cz
Practicus www.practicus.eu
SANQUIS www.sanquis.cz
Scrip www.scripnews.com
Strategie www.strategie.cz
Zdraví
www.mesicnikzdravi.cz
Zdravotnické noviny (ZDN) www.zdn.cz
Pacientské organizace a spolky
Zdravnet www.zdravnet.cz
Koalice pro zdraví www.koaliceprozdravi.cz
Svaz pacientů ČR www.pacienti.cz
Orgány správy, zdravotní pojišťovny a svazy
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu www.aifp.cz
Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CzechMed) www.czechmed.cz
Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) www.aff.cz
Česká lékárnická komora (ČLK) www.lekarnici.cz
Česká lékařská komora (ČLK) www.lkcr.cz
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně www.cls.cz
Ministerstvo financí České republiky (MF ČR) www.mfcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) www.mzcr.cz
Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) www.sukl.cz
Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) www.szpcr.cz
Transparency International www.transparency.cz
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) www.vzp.cz