Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Grant MNI pro nejlepší iniciativu týkající se optimální nutriční péče

Medical Nutrition International (MNI) oznamuje vyhlášení nového grantu ve výši 30,000 € na probíhající nebo plánované národní iniciativy jejichž cílem je podpora projektu ONCA (Optimal Nutrition Care for All).

Grant MNI bude realizován prostřednictvím národních asociací sdružující výrobce klinické výživy, které projekt ONCA podporují. Autor vítězného návrhu bude oznámen na kongresu ESPEN 2016 v Kodani v září 2016, kde představí svůj projekt v průběhu sekce věnované projektu ONCA. Termín pro podání návrhů je 16.června 2016.

Kritéria pro podání projektu: 

Projekt:

 • schvaluje národní asociace výrobců klinické výživy, ale není nutné, aby jejím prostřednictvím byl realizován 
 • byl buď realizován v uplynulých 24 měsících, nebo se uskutečňuje nyní a přinese významné výsledky v příštích 24 měsících 
 • je směrován na měřitelný pokrok v jedné nebo více z těchto oblastí klinické výživy: • průkazné zlepšení zdravotního stavu pacientů
účinný screening a způsoby léčby
snížení výskytu rizika podvýživy 
 • prokázání zdravotního a ekonomického přínosu
integrace výživy do lékařského kurikula
progresivní mezinárodní spolupráce zemí nebo různých lékařských společností 
 • musí být v souladu s národními výživovými doporučeními
vytváří model, který lze využít mimo národní úroveň i v jiných zemích
musí splňovat požadavky pro předložení s důrazem na popis strategického přístupu 

Vítěz MNI Grantu (2008-2014) může podat znovu i předchozí projekt, pokud od prvního podání došlo k významnému vývoji, který je dostatečně prokazatelný, nebo se může účastnit s novým projektem. 

MNI GRANT 

Požadavky na podání projektu: 

Níže uvedené informace jsou nezbytné: 

 • Demografické údaje: 
 • Název národní společnosti/zařízení podávající návrh 

 • Kontaktní osoba a kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail adresa) 

 • Název projektu 

 • Popis projektu 

 • Důvod podání projektu 
 • 
Co konktrétně bylo/bude provedeno (aktivity)? 

 • Jaká byla/bude realizace? 
 • 
Použité/ nebo očekávané zdroje (personální/časové/finanční)
 • Co je na projektu inovativní? 
 • 
Jak se měří jeho úspěšnost? 
 • Co dělá tento projekt úspěšným? 

 • Klíčové body předkládaného projektu 

 • Jak projekt ovlivňuje výživu, výsledky léčby a péči o pacienta?

 • Proč by měl právě tento projekt být zajímavý na národní/mezinárodní úrovni? 


Vyhodnocení projektů: 


Projekty vyhodnotí výbor složený ze zástupců MNI a ESPEN podle stanovených kritérií. 
V případě, že nebude jeden jasný vítěz, grant může být rozdělen mezi dva nebo více projektů. 


Termín pro podání projektů: 
16. červen 2016 


Postup podání projektu: 

Projekt zaslat ve formátu posteru ve struktuře: 

 • Název a krátký popis

 • Důvody pro podání

 • Akční plán realizace 
 • Implementace
Výsledky/ výstupy (z klinického hlediska)

 • Závěry, včetně významu pro doporučení výživy anebo zavedení v jiných zemích 

Cena: 

Grant bude vyplacen prostřednictvím národní společnosti, která iniciativu podporuje. Vítěz bude pozván k prezentaci svého projektu v rámci jednání ONCA na kongresu ESPEN 2016 v Kodani v září 2016. 

Kontakt a další informace: 


SECRETARIAT@MEDICALNUTRITIONINDUSTRY.COM 


Kritéria a další informace pro podání návrhů na: