Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Mezinárodní workshop ONCA proběhne v květnu v Praze

Dne 19. května 2017 se v Praze, v historických prostorách Senátu PČR, uskuteční setkání lékařů, zdravotníků, pacientů a dalších delegátů z evropských zemí k diskuzi o další strategii a aktivitách plnění programu Optimal Nutrition Care for All (ONCA, Optimální nutriční péče pro každého).

Toto jednání organizuje European Nutrition for  Health Alliance (ENHA) ve spolupráci se Senátem ČR a Společností pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. O významu jednání svědčí skutečnost, že nad jednáním převzal záštitu ministr zdravotnictví ČR M. Ludvík.

onca_praha.jpg

Program ONCA dostal v roce 2010 podporu Evropského parlamentu a od roku 2012 jsou v jeho rámci zaváděny aktivity na národní úrovni. Je zaměřen na řešení problému malnutrice spojené s nemocí a podvýživou v EU a zemích WHO-EURO. Cílem je podpora zavádění národních plánů a osvědčených postupů pro optimální nutriční péči ve všech evropských zemích s ohledem na skutečnost, že malnutrice v Evropě ohrožuje více než 30 milionů dospělých.

Program ONCA

  • přispívá ke zlepšení zdraví prostřednictvím programů prevence a zdravotní péče
  • podporuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výživy a zdraví v celé Evropě
  • napomáhá začlenění nutriční péče jako nedílné součásti zdraví a poskytované zdravotní péče
  • vytváří kontinuální inovaci sdílením osvědčených postupů mezi zeměmi.

Náklady na léčbu a péči o pacienty s malnutricí/podvýživou se v evropských zdravotnickým zařízeních odhadují na 170 miliard € ročně. Plná implementace programu ONCA povede k významnému ovlivnění kvality zdravotní péče, zlepšení zdraví pacientů a snížení nákladů.

Více informací: Mhrudkova@avkv.cz, tel: 602  478 359

Pozvánka ke stažení.