Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Nové standardy řady ISO 80369-3 schváleny

V posledních několika letech GEDSA řešila společně s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) problematiku konektorů pro zdravotnické aplikace.

ílem standardů řady ISO 80369 je stanovit design konektorů s malým otvorem pro různé klinické aplikace tak, aby se snížila pravděpodobnost špatného propojení setů. GEDSA nyní obdržela oznámení od Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI), že konečný návrh mezinárodní normy (ISO/FDIS 80369-3) získal kladné vyjádření a souhlas se zveřejněním. Publikace a přijetí US FDA se očekává v průběhu léta.

GEDSA, Global Enteral Device Supplier Association je neziskové sdružení vzniklé za účelem pomoci zavést mezinárodní standardy pro konektory využívané ve zdravotnictví. Skládá se z výrobců, distributorů a dodavatelů zařízení pro enterální výživu po celém světě, GEDSA usnadňuje předávání informací o třífázové iniciativě, která je navržena pro zvýšení bezpečnosti pacientů a optimální podávání enterální výživy snížením rizika chyb při propojování setů.

Více informací: http://stayconnected.org