Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Nutrition Day 2016 se koná 10. listopadu!

I v letošním roce proběhne ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče mezinárodní audit nutriční péče.

Termín pro sběr dat prostřednictvím dotazníků, které jsou k dispozici i v českém jazyce na www.nutritionday.org, je stanoven na 10. listopad 2016. Dotazníky nutritionDay 2016  byly podrobeny revizi, díky i řadě podnětů od loňských účastníků nutričního auditu z České republiky, a organizátoři věří, že se podařilo vytvořit jejich optimální verzi.

V posledních týdnech byly zaznamenány některé problémy s postupem registrace do nDay 2016. Pokud se to týkalo i Vás, přijměte prosím omluvu organizátorů za způsobené nepříjemnosti, technické problémy jsou už v současnosti odstraněny. Případné dotazy či podněty lze však i nadále zasílat na office@nutritionday.org.

V průběhu revize byly dotazníky rozšířeny o řadu nových otázek. U těchto otázek nejsou dosud k dispozici žádná referenční data. Proto, na rozdíl od let minulých, nebudou zprávy nutritionDay 2016 k dispozici okamžitě. Jakmile se podaří nashromáždit dostatek referenčních údajů, budou tyto zprávy ke stažení na webových stránkách.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete sběr dat provést v termínu 10. listopadu 2016, je možnost využít náhradní termín na začátku příštího roku - 23. února 2017.