Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Osmnáct zemí, jedna kampaň

V rámci kampaně “ Optimální nutriční péče pro každého”, ONCA, se 8.6.2018 uskutečnil Workshop v holandském Leidenu.

Cílem jednání 51 zástupců odborníků a pacientských organizací byla výměna zkušeností mezi jednotlivými státy, ale i na celoevropské úrovni při realizaci programů na zlepšení nutriční péče v prevenci a léčbě nemocí, které stav výživy, pohybová aktivita a celkový životní styl významně ovlivňují.  

Podnětná sdělení v programu: 

 1. Sdělení nizozemských hostitelů – zpráva o činnosti Dutch Steering Group Malnutrition - https://www.fightmalnutrition.eu/
  Guidelines 2017
  Společný projekt s organizací seniorů (KBO PCOB): ambulantní nutriční péče
 2. Zpráva Katie Gallagher o lobbingu a aktivitách pacientské organizace European Patient Foundation, která spolupracuje s PACIPHAN a Životem bez střeva. Position statement.
 3. Francouzský projekt validace skríningových nástrojů v různých klinických prostředích – komunita, rehabilitační zařízení, zařízení sociálních služeb a nemocnice 
 4. Izrael – využití MSRA Mini Sarcopenia Risk Assesment tool v komunitě  
 5. Slovinský projekt nutriční péče ve spolupráci praktických lékařů a nutričních terapeutů. 
 6. Švédsko v režii klinických nutričních terapeutů - http://drf.nu
 7. Nizozemsko-rakouský projekt prevalence malnutrice v komunitě 50+ a využití evropské databáze SHARE 
 8. Konference ONCA 2018 se uskuteční v Portugalsku, Sintra 14-15.11.2018 

Podrobná zpráva a prezentace z jednání budou v dohlednu dostupné na https://european-nutrition.org/download-centre/