Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Oznámení grantové komise AVKV

Grantová komise na svém zasedání 25. 4. 2013 hodnotila postup realizace a přínos projektů, které byly zahájeny v rámci dvou ročníků grantového programu AVKV (rok zahájení 2011, 2012). Pro letošní rok bylo rozhodnuto nový grantový program nevyhlašovat. AVKV bude nadále směřovat svou činnost a poskytovat podporu na dokončení již zahájených a probíhajících projektů a řešení aktuálních potřeb, které podporují konkrétní aktivity prokazatelně snižující incidenci podvýživy u hospitalizovaných i ambulantních pacientů v České republice.