Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Podání žádostí o Grant MNI do 16. června

Termín 16. června 2016 je poslední možnost, kdy lze podat žádost do výběrového řízení na grant Medical Nutrition International (MNI) ve výši 30,000 €.

Prostředky grantu jsou určeny na podporu realizace probíhajících nebo plánovaných iniciativ, jejichž cílem je podpora projektu ONCA (Optimal Nutrition Care for All/Optimální Nutriční Péče pro Každého). 

Grant MNI je realizován prostřednictvím národních asociací sdružující výrobce klinické výživy, které projekt ONCA podporují, v České republice je to Asociace výrobců klinické výživy. Vítězný návrh bude oznámen a představen na kongresu ESPEN 2016 v Kodani v září 2016 v průběhu sekce věnované projektu ONCA.

Další informace jsou k dispozici na www.medicalnutritionindustry.com