Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Podvýživa – skrytý zabiják

Podvýživa nemocných a seniorů je významný společenský problém nejen v rozvojovém světě, ale také v ČR i v Evropě.

Nedostatečná výživa je spojená s chudobou, ale také se stářím a některými nemocemi. V České republice však trpí podvýživou 50 % seniorů. Pokud se lidé v důchodovém věku ocitnou v nemocnici, trpí z nich až třetina dokonce tzv. život ohrožující podvýživou. V následné péči trpí podvýživou až 60 % důchodců.

Podvýživa ohrožuje nejen hubeného, ale i člověka na pohled obézního. »Nechtěný úbytek váhy třeba o 5 % za tři měsíce svědčí o riziku podvýživy,« zaznělo na semináři ve sněmovně. A padla i další varující a otřesná čísla: podvýživou trpí až 30 % hospitalizovaných seniorů. Podvýživa se nejvíce projevuje ve zdravotnických zařízeních. Podvýživa se mnohdy přehlíží, přehlédne a nediagnostikuje, podcenění dostatečné výživy zpravidla vede ke znehodnocení mnohdy nákladné léčby včasné diagnózy nemoci. Důležité je vědět i to, že řada starých lidí se dostává do nemocnic už s podvýživou, o které nevědí oni sami, jejich rodiny, a ani lékaři.

»Na hlad se umírá,« konstatoval chladně přednosta Kliniky gerontologické a metabolické FN Hradec Králové Luboš Sobotka. »V riziku podvýživy je téměř 60 % onkologických pacientů. Až 40 % onkologických pacientů je podvyživených již při stanovení diagnózy,« konstatoval Petr Beneš z Nemocnice Na Homolce v Praze. Neplánované hubnutí může mít zásadní vliv na úspěšnost léčby, vede např. k přerušení protinádorové léčby a dokonce zvyšuje úmrtnost pacientů. Podvýživa nezabíjí pacienty přímo, ale může vést ke smrtelným komplikacím. Dopady podvýživy na nemocného jsou zásadní – pobyt podvyživených pacientů v nemocnici se prodlužuje o 20-50 %, zvyšuje se riziko komplikací.

Ve Velké Británii trpí podvýživou 3 mil. lidí, v celé Evropě je to desetkrát tolik – náklady na léčbu se odhadují na 170 mld. eur. Odhad nákladů na léčbu nemocí z podvýživy v ČR je zhruba 60 mld. Kč. »Tyto prostředky by mohly být dostatečnou prevencí sníženy. Účinné řešení podvýživy spočívá ve včasné diagnostice a zahájení nutriční intervence,« zaznělo na semináři v dolní komoře parlamentu, o který poslanci neměli velký zájem.

Zdroj: Haló noviny, 23.2.2012