Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Sjednocení sdružení nutričních terapeutů v ČR

Dne 12.5.2016 se uskutečnilo jednání celostátního kongresu nutričních terapeutů ČR, Křížem krážem oborem aneb hasme, co nás pálí.

V druhé části programu vystoupili pozvaní hosté - vedoucí subkatedry výživy NCO NZO Brno Dana Dřínovská, MVDr. Halina Matějová z Masarykovy University Brno, Bc. Martin Krobot za nově ustanovenou Studentskou asociaci nutričních terapeutů. Zástupce výboru SKVIMP Doc. P. Kohout informoval o výsledcích nutritionDay 2015 a MUDr. F. Novák obeznámil přítomné s posláním a jednotlivými kroky mezinárodního projektu ONKa - Optimální nutriční péče pro každého. Předseda AVKV MUDr. F.Vojík ve svém vystoupení poděkoval přítomným nutričním terapeutkám za jejich nasazení při přípravě a sběru dat pro nutritionDay 2015, zdůraznil účel a očekávaný přínos navazujícího projektu ONKa, řešení malnutrice v nemocniční sféře a vyzval přítomné k aktivnímu zapojení.

V další části konference se konalo Fórum členů Sekce nutričních terapeutů a Sekce výživy a nutriční péče, kde vystoupila prezidentka České asociace sester - PhDr. Martina Šochmanová. Proběhlo hlasování, volby výkonného výboru a revizní komise. Cílem je vytvoření jednotného sdružení nutričních terapeutů v ČR se silným mandátem, které bude současně partnerem pro všechny současné i připravované projekty v oblasti klinické výživy. Výsledky voleb budou známy po započtení hlasů z druhé korespondenční části voleb.