Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Získejte z grantu licenci F016

Asociace Výrobců Klinické Výživy (AVKV) se rozhodla podpořit získání funkční licence klinické výživy F016 formou grantu. Grant je určen lékařům - onkologům (do 40 let).

Grant je platný pro roky 2021 až 2022 a platí pro absolvování celého kurzu F016, tedy jeho teoretické části (2x 3 dny prezenční, popř. online výuky) a poté 2 týdnů praxe na klinickém pracovišti.

AVKV pokryje náklady za kurzovným (akreditované kurzy F016) a náklady praktické části (ubytování, doprava). Náklady budou proplaceny na základě absolvování každé jednotlivé části, po předložení certifikátu a z praktické části po předložení licence a prokázání nákladů.

Získání funkční licence klinické výživy F016 Vám mimo jiné umožní indikaci klinické výživy nad rámec současných omezení platných pro specializaci ONK.

Ing. Jan Smitka, MBA Předseda AVKV