Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Získejte z grantu licenci F016

Asociace Výrobců Klinické Výživy (AVKV) se rozhodla podpořit získání funkční licence klinické výživy F016 formou grantu. Grant je určen praktickým lékařům (do 40 let).

Grant je platný pro rok 2023 a platí pro absolvování celého kurzu F016, tedy jeho teoretické části (2x 3 dny prezenční, popř. online výuky) a poté 2 týdnů praxe na klinickém pracovišti.

AVKV pokryje náklady za kurzovným (akreditované kurzy F016) a náklady praktické části (ubytování, doprava). Náklady budou proplaceny na základě absolvování každé jednotlivé části, po předložení certifikátu a z praktické části po předložení licence a prokázání nákladů.

Získání funkční licence klinické výživy F016 Vám mimo jiné umožní indikaci klinické výživy nad rámec současných omezení platných pro praktické lékaře.

Dokument ke stažení

Ing. Jan Smitka, MBA
Předseda AVKV