Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Změny ve vedení Asociace výrobců klinické výživy

Valná hromada Asociace výrobců klinické výživy CZ (AVKV CZ) zvolila nové vedení, novým předsedou se stal MUDr. František Vojík ze společnosti B Braun Medical. Ve funkci vystřídal Ing. M.Klimeše, který skončil své působení ve společnosti Abbott a současně v AVKV v květnu t.r.

Snížit počet podvyživených pacientů v nemocnicích, to je hlavní cíl AVKV

„Neuspokojivý stav výživy pacientů a s tím spojený vysoký výskyt malnutrice
v nemocniční i ambulantní sféře je jeden z klíčových faktorů, který ovlivňuje nejen úspěch léčby, ale i náklady s léčbou spojené. AVKV bude úzce spolupracovat s odbornou společností SKVIMP a pokračovat v realizaci úkolů, které si stanovilo ve svém programového prohlášení. V současné době je to především podpora projektů NutritionDay a ONCA. Ty vytváří odrazový můstek k řešení malnutrice ve zdravotnických zařízeních České republiky. Aktivní zapojení oddělení nemocnic do auditu nutriční péče NutritionDay napomůže k získání chybějících akuálních lokálních dat o vztahu výživy a výstupů nemocniční péče a tyto budou dále využitelné směrem k plátcům a MZ ČR. Čím více nemocnic se zapojí, tím budou získaná data validnější a argumenty silnější. Následným krokem je pak zapojení České republiky do evropského projektu Optimal Nutrition Care for All, uvádí MUDr.F.Vojík. 

Místopředsedou AVKV se stal Jiří Neumann, MBA ze společnosti Nestlé Česko, dalšími členy vedení pak jsou MVDr. Ivo Vinkler ze společnosti Abbott, Mgr.Vaclava Mošnová ze společnosti Fresenius Kabi, Tomáš Kubala za společnost Baxter a společnost Nutricia zastupuje Ing.Jan Smitka, MBA.