Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Zpráva ENHA z druhé konference Optimal Nutrition Care for All 2015

Kampaň Optimal Nutrition Care for All (Optimální nutriční péče pro všechny) byla zahájena v roce 2014. Jedná se o iniciativu mnoha zainteresovaných stran, která si klade za cíl zajistit optimální nutriční péči pro všechny evropské občany prostřednictvím nutričního screeningu a následných opatření na národní úrovni.

V druhém roce kampaně ONCA se konala v Berlíně ve dnech 3. až 4. listopadu 2015 konference, kterou organizovala a řídila ENHA (European Nutrition for Health Alliance).

Konferenci hostila německá delegace, předsedou byl profesor Olle Ljungqvist (předseda ENHA a zástupce ESPEN) a prof Anne de Looy (předseda European Federation of the Associations of Dietitians, tajemník ENHA). Konference se zúčastnilo více než 100 delegátů zastupujících 13 zemí, včetně řečníků za Joint Programming Initiative WHO Euro a zástupci evropských pacientských organizací EPF and EGAN. Před konferencí se konala separátní schůzka vedená Cees Smit (EGAN) se zástupci pacientských organizací, kteří se účastnili konference ONCA.

Zpráva shrnuje poznatky z konference. V úvodu uvádí perspektivy všech 13 zemí na jejich zapojení v rámci ONCA a dále aktivity, které se uskutečnily v roce 2015. Dále pak zdůrazňuje zkušenosti jednotlivých zemí, čemu se naučily a další kroky, které mají v úmyslu přijmout na základě těchto poznání.