Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

AVKV odměňuje pracoviště z grantu vyhlášeného u příležitosti konání nutritionDay 2015

Asociace výrobců klinické výživy vyhodnotila příspěvky zaslané do soutěže „Náš nutritionDay 2015“ aneb jak jsme letošní nDay prožívali my. Vzdělávací grant AVKV 2015 ve výši 35.000 Kč je určen na podporu dalšího vzdělávání v oblasti klinické výživy.

Vítězné příspěvky: 

  1. místo VFN Praha (hodnocení 36 bodů), vzdělávací grant 20.000 Kč 

  2. místo Domov seniorů Zastávka u Brna (hodnocení 22 bodů), vzdělávací grant 10.000 
Kč 

  3. místo FN Brno (hodnocení 21 bodů) vzdělávací grant 5.000 Kč 


Na dalších místech:
Ústřední vojenská nemocnice Praha (hodnocení 19 bodů), Thomayerova nemocnice Praha (hodnocení 16 bodů) a FN Plzeň (hodnocení 12 bodů) 

Hodnoceny byly příspěvky ze všech pracovišť bez rozdílu kategorie (tj. oddělení nemocnic i domovy pro seniory a LDN), která se účastnila 19.11.2015 projektu nutritionDay.
Hodnotící komise složená ze zástupců 6 společností sdružených v AVKV příspěvky hodnotila jednak podle obsahu, ale i nápaditosti a formy podání. Počet zařazených pacientů/klientů byl pro rozhodování pouze podpůrným údajem. 

Asociace výrobců klinické výživy děkuje všem pracovištím, která se do soutěže „Náš nutritionDay 2015“ svými příspěvky zapojila a blahopřeje vítězům ke získání vzdělávacího grantu.
Všechny příspěvky jsou ke zhlédnutí na adrese: www.avkv.cz/nday/nday.zip (223MB)