Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

AVKV oznamuje vyhlášení vzdělávacího grantu

Asociace výrobců klinické výživy se rozhodla u příležitosti konání nutritionDay 2015 vyhlásit Vzdělávací grant AVKV 2015 ve výši 35.000 Kč. Účelem grantu je podpora dalšího vzdělávání v oblasti klinické výživy.

Prostřednictvím vyhlášeného grantu budou odměněna tří vybraná pracoviště, která pošlou svůj příspěvek do soutěže „Náš nutritionDay 2015“ aneb jak jsme letošní nDay prožívali my.

Soutěž „Náš NutritionDay 2015“ 

Podmínky účasti: 

  1. Zaslat příspěvek (sdělení, příběh, komentované fotografie, sestřih videa (max. 5 min) či jinou zajímavou formu, vztahující se k přípravě či průběhu nutritionDay 2015 na pracovišti. Nejedná se o oficiální zprávu o nutričním auditu, ale sdělení či postřeh, který by mohl zajímat či být inspirací pro ostatní, ale i vyvolat úsměv. 
  2. Uvést počet zařazených pacientů/klientů (tento údaj má pouze podpůrný charakter pro rozhodování hodnotící komise).
  3. Příspěvek musí být doručen do 19.12.2015 mailem na adresu info@avkv.cz

Účastnit se mohou právnické a fyzické osoby se sídlem, bydlištěm či místem podnikání v České republice, bez zřetele na svou právní formu či zaměření. 

Hodnocení:

Hodnoceny budou příspěvky ze všech pracovišť bez rozdílu kategorie (tj. oddělení nemocnic i domovy pro seniory a LDN), která se účastní 19.11.2015 projektu nutritionDay. 

Hodnotící komise složená ze zástupců 6 společností sdružených v AVKV bude doručené příspěvky hodnotit jednak podle obsahu zaslaného příspěvku, ale i nápaditosti a formy podání. Hodnocení bude oznámeno do 19.1.2016. 

Odměna:

Odborná pracoviště, ze kterých budou vyhodnocené příspěvky, budou odměněna formou poskytnutí vzdělávacího grantu:

  • 1. místo vzdělávací grant ve výši 20 tis. Kč
  • 2. místo vzdělávací grant ve výši 10 tis. Kč 
  • 3. místo o vzdělávací grant ve výši 5 tis. Kč.

Vyhodnocené příspěvky budou zveřejněny na www.avkv.cz a www.skvimp.cz. 

Asociace výrobců klinické výživy
Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) byla založena v polovině roku 2010 šesti předními mezinárodními společnostmi se zaměřením na klinickou výživu (Abbott Laboratories, B.Braun Medical, Baxter Czech, Fresenius Kabi, Nestlé Česko a Nutricia). Sdružuje společnosti, které poskytují produkty a služby pro zlepšení zdravotního stavu a kvality života pacientů a lidí ohrožených podvýživou prostřednictvím specializovaných nutriční řešení. 

Posláním AVKV je ve spolupráci se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty vytvářet podmínky pro maximální dostupnost klinické výživy pacientům. Dále pak vytvářet vhodné prostředí, pro další rozvoj klinické výživy, aby mohl být co nejlépe využit její potenciál pro zlepšování zdraví pacientů trpících akutními nebo chronickými nemocemi. Nedílnou součástí poslání AVKV je i hájení práva pacientů v oblasti nutriční péče. Cílem je vytvořit a v každodenní praxi prosadit standardy v oblasti výživy ve formě právních norem, lékařských doporučení, úhradových vyhlášek. 

Asociace výrobců klinické výživy působí v České i Slovenské republice.