Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Asociace výrobců klinické výživy se představuje

Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) byla založena v polovině roku 2010 šesti předními mezinárodními společnostmi se zaměřením na klinickou výživu (Abbott Laboratories, B.Braun Medical, Baxter Czech, Fresenius Kabi, Nestlé Česko a Nutricia). Sdružuje společnosti, které poskytují produkty a služby pro zlepšení zdravotního stavu a kvality života pacientů a lidí ohrožených podvýživou prostřednictvím specializovaných nutriční řešení.

Posláním AVKV je ve spolupráci se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty vytvářet podmínky pro maximální dostupnost klinické výživy pacientům. Dále pak vytvářet vhodné prostředí, pro další rozvoj klinické výživy, aby mohl být co nejlépe využit její potenciál pro zlepšování zdraví pacientů trpících akutními nebo chronickými nemocemi. Nedílnou součástí poslání AVKV je i hájení práva pacientů v oblasti nutriční péče.

Cílem je vytvořit a v každodenní praxi prosadit standardy v oblasti výživy ve formě právních norem, lékařských doporuční, úhradových vyhlášek apod.

titulka-screenshot.jpgNejvyšším orgánem nově založené AVKV je valná hromada, v jejíž čele stojí předsedkyně Eva Vencovská, MBA (Nutricia), místopředseda Dr. František Vojík (B. Braun Medical), dalšími členy vedení jsou Ing. Marcel Klimeš, (Abbott), PharmDr. Petr Svoboda ( Baxter Czech), Ing. Gustav Svěrák (Fresenius Kabi), Jiří Neumann, MBA (Nestlé Česko).

Asociace výrobců klinické výživy působí v České i Slovenské republice. Více informací na www.avkv.cz.