Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Marcel Klimeš v čele vedení Asociace výrobců klinické výživy

Valná hromada Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) zvolila nové vedení a jednomyslně se usnesla na novém předsedovi, kterým je od 1. srpna Ing. Marcel Klimeš ze společnosti Abbott Laboratories. Ve funkci vystřídal Evu Vencovskou, MBA, která asociaci vedla v předchozích třech letech.

„Neuspokojivý stav výživy pacientů a s tím spojený vysoký výskyt malnutrice v nemocniční i ambulantní sféře je jeden z klíčových faktorů, který ovlivňuje nejen úspěch léčby, ale i náklady s léčbou spojené. Dle posledních publikovaných výsledků využívání klinické výživy vede ke zkrácení délky pobytu v nemocnici o 21 % (2,3 dne) a snížení nákladů na hospitalizaci pacienta o 21,6 %. Proto AVKV bude svými aktivitami nadále usilovat o snížení výskytu malnutrice v nemocnicích prostřednictvím zavedení standardizované nutriční péče a zvyšování dostupnosti klinické výživy pro všechny pacienty, kteří nutriční podporu potřebují,“ říká Marcel Klimeš, nový předseda Asociace výrobců klinické výživy.

Místopředsedou AVKV se stal Tomáš Kubala ze společnosti Baxter, dalšími členy pak jsou MUDr. František Vojík ze společnosti B. Braun Medical, Ing. Gustav Svěrák ze společnosti Fresenius Kabi, Nestlé Česko zastupuje Jiří Neumann, MBA a společnost Nutricia Ing. Jan Smitka,MBA.

Tiskovou mluvčí asociace je nově Ing. Lucie Kocourková ze společnosti B. Braun Medical, která vystřídala Dr. Marii Hrudkovou z Abbott Laboratories, která nyní v rámci asociace zastává funkci tajemníka.

Více o Asociaci výrobců klinické výživy

Asociace výrobců klinické výživy byla založena v roce 2010 šesti předními mezinárodními společnostmi – Abbott Laboratories, Baxter Czech, B Braun Medical, Fresenius Kabi, Nestlé Česko a Nutricia, které působí v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a distribuce speciálních nutričních přípravků. Produkty a služby společností sdružených v AVKV pozitivně ovlivňují průběh léčby pacientů ohrožených malnutricí a zlepšují kvalitu jejich života. Asociace výrobců klinické výživy působí v České i Slovenské republice.

Kontakt pro média:
Ing. Lucie Kocourková, mobil: 602 167 024
e-mail: lucie.kocourkova@bbraun.com