Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Nutriční péče jako cesta k úsporám ve zdravotnictví

Dobrý nutriční stav pacienta je klíčem jeho úspěšné léčby, protože už i 5% pokles tělesné hmotnosti může významně snížit odpověď na léčbu a dobu přežití. Důležitá je při tom ztráta svalové hmoty, která nemusí být patrná u jedinců, kteří byli před onemocněním obézní.

Pacienti často umírají na následky hladovění, které se však navenek projeví jako zápal plic, proleženiny, ztráta svalové síly a jiné komplikace z hladovění vyplývající. Pokud se na malnutrici v průběhu léčby nemyslí, zůstává často nerozpoznána a má velice negativní dopad na prognózu pacienta. V konečném důsledku se neúměrně zvyšují náklady na léčbu, prodlužuje se doba hospitalizace, zvyšují se výdaje na léky, přičemž se nezlepšuje efekt léčebného úsilí. Dostatečná výživa s využitím všech dostupných prostředků klinické výživy musí být základní součástí léčebného procesu.

Praha Žofín, 11.6. 2012 Malnutrice – podvýživa je závažný zdravotnický problém, který se zdaleka netýká pouze rozvojových zemí. Naopak, až třetina pacientů v nemocnicích ve vyspělých evropských zemích včetně České republiky trpí různou formou malnutrice. V rámci celé Evropy je to více než 30 miliónů lidí.

„Podvýživa je pro pacienta životně nebezpečná a pro společnost velmi nákladná. Jen v České republice náklady na léčbu zdravotních komplikací spojených s podvýživou představují částku 60 miliard Kč,“ říká Prof. Luboš Sobotka,CSc., předseda SKVIMP. Zajištění dostatečné výživy v nemocnici však neznamená jen plný talíř. Důležité je udržení dobrého nutričního stavu pacienta od stanovení diagnózy po celou dobu jeho léčby s využitím všech dostupných prostředků včetně klinické výživy.“

Malnutrice bývá často lékaři přehlížena a nediagnostikována. Přitom špatný nutriční stav pacienta, který se často v nemocnici ještě zhoršuje, znehodnocuje účinnost mnohdy nákladné léčby, brání účinné rehabilitaci, vede k úbytku svalové hmoty, zhoršení tělesné zdatnosti a kvality života. Přes nasazení moderní léčby není možno nemocného propustit a ten často umírá v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Podvýživa tak navyšuje potřebu zdravotní péče, jak v nemocnicích (prodloužení doby hospitalizace, výskyt infekčních komplikací), tak v péči ambulantní. Odhaduje se, že neřešená podvýživa stojí naše zdravotnictví až 60 miliard korun ročně.

Snížení incidence podvýživy v nemocnicích i ambulantní péči, zlepšení její identifikace a léčba je jedním z hlavních cílů Asociace výrobců klinické výživy. Pro rok 2012 vyhlašuje AVKV další grantový program ve výši 600 tis. Kč na podporu konkrétních aktivit prokazatelně snižujících incidenci malnutrice u hospitalizovaných pacientů v České republice. Podrobnosti na www.avkv.cz.

Co stojí podvýživa?

Údaje z Velké Británie ukazují, že přibližně 3 miliony lidí trpí podvýživou. Náklady na léčbu zdravotních komplikací spojených s podvýživou dosahují 15 miliard euro. V zemích EU se odhadují tyto náklady na 170 miliard euro, v České republice pak 60 miliard Kč. Prevence podvýživy přitom může ušetřit až 1000 euro na jednoho hospitalizovaného pacienta.

Asociace výrobců klinické výživy (AVKV)

AVKV byla založena v polovině roku 2010 šesti předními mezinárodními společnostmi se zaměřením na klinickou výživu (Abbott Laboratories, B.Braun Medical, Baxter Czech, Fresenius Kabi, Nestlé Česko a Nutricia). Sdružuje společnosti, které poskytují produkty a služby pro zlepšení zdravotního stavu a kvality života pacientů a lidí ohrožených podvýživou prostřednictvím specializovaných nutriční řešení.

Posláním AVKV je ve spolupráci se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty vytvářet podmínky pro maximální dostupnost klinické výživy pacientům. Dále pak vytvářet vhodné prostředí, pro další rozvoj klinické výživy, aby mohl být co nejlépe využit její potenciál pro zlepšování zdraví pacientů trpících akutními nebo chronickými nemocemi. Nedílnou součástí poslání AVKV je i hájení práva pacientů v oblasti nutriční péče. Cílem je vytvořit a v každodenní praxi prosadit standardy v oblasti výživy ve formě právních norem, lékařských doporučení, úhradových vyhlášek apod.

Nejvyšším orgánem nově založené AVKV je valná hromada, v jejíž čele stojí předsedkyně Eva Vencovská, MBA (Nutricia), místopředseda Dr. František Vojík (B. Braun Medical), dalšími členy vedení jsou Ing. Marcel Klimeš, (Abbott), Dr. Jan Černohorský ( Baxter Czech), Ing. Gustav Svěrák (Fresenius Kabi), Jiří Neumann, MBA (Nestlé Česko). Asociace výrobců klinické výživy působí v České i Slovenské republice.

Více informací na www.avkv.cz.

* ESPEN European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

Další informace:
Dr. Marie Hrudková
00420 602 478 359
marie.hrudkova@abbott.com

Fotogalerie z Žofínského fóra:

Žofinské fórum Žofinské fórum Žofinské fórum Žofinské fórum Žofinské fórum Žofinské fórum