Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

NutritionDay – jednoduchý nástroj k získání argumentů pro boj s podvýživou

NutritionDay je mezinárodní audit nutriční péče zaměřený na boj s podvýživou ve zdravotnických zařízeních (odděleních nemocnic i onkologických odděleních, jednotkách intenzivní péče, domech s pečovatelskou službou).

Koná se každoročně v listopadu, letošní ročník proběhne 19. 11.

Cílem NutritionDay je mapovat aktuální stav výživy pacientů ve zdravotnických zařízeních, získat možnost zpětné vazby ve formě porovnání s ostatními participujícími státy a pracovišti a v důsledku toho zlepšovat znalosti a povědomí o podvýživě a celkově zvyšovat kvalitu poskytované nutriční péče a tím pomáhat v boji s podvýživou.

Až  40 % hospitalizovaných pacientů trpí podvýživou související s onemocněním. Podvýživa nepříznivě ovlivňuje prognózu pacientů, prodlužuje délku jejich pobytu v nemocnici a vede ke zvyšování celkových nákladů na zdravotní péči.

„Nedostatečná výživa je velkým problémem, který se týká všech skupin pacientů, zejména pak nemocných dlouhodobě hospitalizovaných, seniorů a nemocných s onkologickou chorobou. U všech těchto skupin podvýživa snižuje šanci na uzdravení a vede k zvýšenému výskytu komplikací a ke ztrátě soběstačnosti. Je příčinou nedostatečného efektu někdy i velmi nákladné terapie, protože podvýživa účinek léčby často výrazně snižuje, až zcela ruší; stoupá procento nemocných závislých na cizí pomoci. To vše v konečném důsledku zhoršuje úroveň nemocniční péče a neúměrně zvyšuje léčebné náklady.“ sdělil prof. L. Sobotka, předseda SKVIMP.

Prof.  Sobotka představil projekt NutritionDay v rámci jednání Kulatého stolu, který se zaměřil na stále neuspokojivý stav nutriční péče v českých nemocnicích a na seznámení se s projekty, které vytvoří odrazový můstek k řešení malnutrice ve zdravotnických zařízeních České republiky. Zdůraznil, že aktivní zapojení oddělení nemocnic do auditu nutriční péče NutritionDay přinese doposud chybějící aktuální lokální data, která odborná společnost následně využije pro další projekty snižující malnutrici a jednání s plátci a MZČR. „V ČR doposud chybí rozsáhlejší data pro podporu sledování vztahu výživy a výstupů nemocniční péče pro využití směrem k plátcům a MZ. Čím více zařazených pacientů – tím silnější argumenty budeme mít v ruce,“ dodal prof. Sobotka a dodal motto  projektu NutritionDay – „Cokoliv co za to stojí, vyplatí se dělat dobře.“

NutritionDay je jednoduchý nástroj hodnocení kvality nutriční péče, umožňuje srovnání s jinými pracovišti na evropské i mimoevropské úrovni. Jedná se o jednodenní průřezový audit. Je založen na vyhodnocení informací získaných formou dotazníků od zdravotníků a pacientů, zpracování probíhá online. Každé zúčastněné oddělení dostane zpět hodnotící zprávu a srovnání svých výsledků s odděleními stejné specializace a závěrem i certifikát. Koordinační centrum projektu sídlí ve Vídni, více na www.nutritionday.org.

Partnery projektu NutritionDay 2015 jsou:
SKVIMP, Asociace výrobců klinické výživy, Česká onkologická společnost.

XXXI. mezinárodní kongres SKVIMP a 1.česko-slovenský kongres klinické výživy se koná v Hradci Králové ve dnech 5.–7. března 2015.

Více informací:

Dr. Marie Hrudková,
tajemník Asociace výrobců klinické výživy
mobil: 602 478 359
email: mhrudkova@avkv.cz