Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

V Praze se konala mez. konference o nutriční péči pod záštitou českého předsednictví v Radě EU

Aliance pro nutriční péči (APNP) spolu s European Nutrition Health Alliance (ENHA) pod záštitou českého předsednictví v Radě EU uspořádaly dne 18. října 2022 mezinárodní konferenci pod názvem Integrating Nutrition in Care: Imperative to EU Citizens’ Health neboli Nutriční péče nezbytným předpokladem zdraví občanů. Konferenci poskytl záštitu také ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc. a předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.

V Praze se konala mezinárodní konference o nutriční péči pod záštitou českého předsednictví v Radě EU

Akce se konala ve Sloupovém sále Eventového centra Sněmovní 7 na Malé Straně v těsné blízkosti českého parlamentu. Jednacím jazykem byla angličtina se simultánním tlumočením do češtiny. Organizátoři umožnili jak osobní, tak virtuální účast, které využilo více než 130 účastníků z mnoha evropských zemí. Nahrávka konference je dostupná na webových stránkách european-nutrition.org. Cílem konference byla diskuse nad cestami začlenění nutriční péče do zdravotnictví a sociálních služeb nejen v České republice, ale i v ostatních zemích Evropské unie tak, aby byla dostupná pro všechny občany.

Konferenci zahájil předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc., který přivítal české i zahraniční odborníky z řad lékařů a nutričních terapeutů, pacienty, zástupce Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí. V dopoledním bloku promluvil ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc., který zdůraznil důležitost jednotného přístupu k nutriční péči v Evropě, význam nutriční péče o onkologické pacienty a také představil unikátní projekt ministerstva zdravotnictví pod názvem Pacientský Hub. Vyjádřil přesvědčení, že odborné organizace budou i nadále pokračovat v dosavadní skvělé spolupráci s ministerstvem, díky které bylo v r. 2020 vydáno Metodického doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče v lůžkových zdravotnických zařízeních. Ministr přislíbil podporu prioritám aliance pro další období, tedy zohlednění diagnostiky malnutrice a nutriční terapie v rámci DRG systému, aktualizaci specifických zdravotních výkonů pro oblast nutriční péče a prosazení vyhlášky definující minimální počet nutričních terapeutů ve zdravotnických zařízeních. Dopolední blok ukončila diskuse všech přednášejících, kterými kromě pana ministra byli doc. MUDr. Pavel Těšínský a doc. MUDr. František Novák PhD. za Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (SKVIMP), prof. Dr.  Alessandro Laviano z římské Universita Sapienza, zastupující ESPEN, a Monika Malíčková, místopředsedkyně pacientské organizace Život bez střeva.

V odpoledním programu vystoupil ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně prof. MUDr. Marek Svoboda PhD. na téma implementace Evropského plánu boje proti rakovině v českých podmínkách.  Dále Ing. Jiří Horecký PhD., prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb a European Aging Network (EAN) prezentoval novou Evropskou strategii péče a následně prof. Dr. Diana Cardenas Braz PhD. z Nutrition Unit Cancer Center ve Villejuif poblíž Paříže představila lidskoprávní koncept nutriční péče. Tento přístup k nutriční péči je obsažen v tzv. Vídeňské deklaraci, která byla podepsána u příležitosti letošního kongresu ESPEN ve Vídni 5. září zástupci všech čtyř světových organizací, zabývajících se nutriční péčí (ASPEN, ESPEN, FELANPE a PENSA) a předsedy národních odborných společností.

V závěru pražské konference bylo symbolicky předáno poselství konference v podobě Pražské deklarace zástupkyni Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Parízkové. Představitel ČR předá tento dokument švédskému zástupci spolu s předsednictvím v Radě EU.

Mgr. Ing. Ivana Pražanová
Doc. MUDr. František Novák, PhD.
Doc. MUDr. Pavel Těšínský

Ke stažení

Prague Declaration (PDF, 241 kB)