Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Výsledky projektů AVKV přispívají ke zlepšení nutriční péče a snížení výskytu malnutrice v nemocnicí

Výsledky projektů grantového programu AVKV přispívají ke zlepšení nutriční péče a snížení výskytu malnutrice v nemocnicích. Ústav radiační onkologie  Nemocnice Na Bulovce  zavede v roce 2015  individualizovanou nutriční péči v onkologické ambulanci.

21. ledna 2015, Praha: Správná výživa je základem zdraví každého člověka. Ještě významnější je však důsledná nutriční podpora při onemocnění a pobytu v nemocnici. Včasná a správně poskytnutá nutriční péče zvyšuje účinnost léčby, vede ke snížení výskytu komplikací a zkracuje celkovou dobu hospitalizace. Ve svém důsledku včas prováděná správná nutriční péče šetří i finanční prostředky, jelikož tvoří jen velmi malou část z celkových nákladů vynakládaných na léčbu.  

Proto se Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) rozhodla podpořit svým grantem ve výši 790 000 Kč nemocnice a zdravotnická zařízení, které svým aktivním přístupem přispějí k zlepšení stavu nutriční péče na svých odděleních. Grantový příspěvek byl určen na podporu realizace opatření, která prokazatelně sníží podvýživu u hospitalizovaných pacientů - přinesou změnu nejen pro zapojená pracoviště, ale mohou se stát inspirací pro další zdravotnická zařízení. V prosinci 2014 byly v rámci grantu AVKV dokončeny  projekty v Ústavu radiační onkologie Nemocnice na Bulovce Praha, FN Brno, Všeobecné FN Praha a Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. 

„Neuspokojivý stav výživy pacientů a s tím spojený vysoký výskyt malnutrice v nemocniční i ambulantní sféře je jeden z klíčových faktorů, který ovlivňuje nejen úspěch léčby, ale i náklady s léčbou spojené. Proto se asociace rozhodla podpořit formou vypsaného grantového programu iniciativu zdravotníků na pracovištích, která si tento fakt uvědomují a navrhnou a zrealizují opatření vedoucí ke zlepšenení výživy a dostupnosti klinické výživy pro všechny pacienty, kteří nutriční podporu  potřebují,“ vysvětluje předseda AVKV ing Marcel Klimeš.

Jedním z dokončených je i projekt Význam individualizované nutriční péče v onkologické ambulanci, který probíhal v Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce Praha. "Správná výživa je velice důležitým prvkem úspěšné onkologické léčby. Cílem našeho projektu bylo sledovat nutriční stav a porovnat výsledky při individuálně a ambulantně poskytované péči nutričním terapeutem s běžnou nutriční péčí. Výsledky, kterých jsme dosáhli, nás přesvědčily o významu klinické výživy pro onkologické pacienty. Ve skupině využívající klinickou výživu formou sippingu lze zjistit lepší příjem bílkovin, mnohem příznivější vývoj tělesné hmotnosti (BMI) i svalové síly (handgrip) a nižší výskyt infekčních komplikací. Vzhledem k tomu, že zachování svalové síly je v nutrici klíčové, je tento výsledek velmi důležitý. Dalším závěrem je i lepší komunikace s pacientem, který je motivován k péči o sebe v průběhu léčby.  Práce na tomto grantu přinesla zásadní obrat v nutriční péči v naší nemocnici, kde byla zřízena nutriční ambulance pro pacienty nemocnice Na Bulovce a v roce 2015 bude otevřena i na Ústavu radiační onkologie ", shrnuje závěry projektu jedna z řešitelů MUDr. Petra Holečková Ph.D., MBA, Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha.

 Výsledky grantových projektů budou prezentovány v rámci XXXI. mezinárodního kongresu SKVIMP, který se uskuteční v březnu letošního roku v Hradci Králové.

Asociace výrobců klinické výživy (AVKV)
AVKV byla založena v polovině roku 2010 šesti předními mezinárodními společnostmi se zaměřením na klinickou výživu (Abbott Laboratories, B.Braun Medical, Baxter Czech, Fresenius Kabi, Nestlé Česko a Nutricia). Sdružuje společnosti, které poskytují produkty a služby pro zlepšení zdravotního stavu a kvality života pacientů a lidí ohrožených podvýživou prostřednictvím specializovaných nutriční řešení.

Posláním AVKV je ve spolupráci se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty vytvářet podmínky pro maximální dostupnost klinické výživy pacientům. Dále pak vytvářet vhodné prostředí, pro další rozvoj klinické výživy, aby mohl být co nejlépe využit její potenciál pro zlepšování zdraví pacientů trpících akutními nebo chronickými nemocemi. Nedílnou součástí poslání AVKV je i hájení práva pacientů v oblasti nutriční péče. Cílem je vytvořit a v každodenní praxi prosadit standardy v oblasti výživy ve formě právních norem, lékařských doporučení, úhradových vyhlášek apod.

Dr. Marie Hrudková, tajemník Asociace výrobců klinické výživy
mobil: 602 478 359
email: mhrudkova@avkv.cz