Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

V boji proti podvýživě se spojilo 16 evropských zemí

Podvýživa spojená s nemocí negativně ovlivňuje léčbu pacientů v evropských zemích. Každý pacient byměl být systematicky testován, a pokud je v malnutrici či riziku jejího rozvoje, mít přístup k přiměřené,spravedlivé a vysoce kvalitní nutriční péči.

Bled Slovinsko 15. 11.

V rámci kampaně „Optimální nutriční péče pro každého“ (Optimal NutritionCare for All, ONCA) byly zveřejněny závěry dvoudenní mezinárodní konference, která se konala ve slovinském Bledu. Cílem společného jednání odborníků z 16 evropských zemí, nutricionistů a zástupců pacientských organizací, byla výměna zkušeností z boje proti následkům nedostatečného příjmu potravy a podávání nevhodných diet. „Jedná se o významný krok a příležitost ke spoluúčasti pacientů na zlepšení péče v nadcházejícím období,“ prohlásil zástupce fóra pacientů European Patient Forum (EPF), které je rovněž zapojeno do kampaně.

33 milionů dospělých Evropanů žije v riziku rozvoje podvýživy a jejích komplikací. Péče o chronicky nemocné, kteří zároveň trpí špatnou výživou, stojí signifikantně vice než u dobře živených pacientů. V rámci Evropské unie jsou tyto vícenáklady odhadovány na 170 miliard € ročně. Kampaň „Optimální nutriční péče pro každého“ pomáhá při vyhledávání jedinců v nutričním riziku a následném poskytování kvalitní nutriční péče.

Evropský program ONCA „Optimální nutriční péče pro každého“ je koordinovaný plán 16 národních aliancí s cílem zlepšit vyhledávání jedinců v nutričním riziku a zvýšit kvalitu nutriční péče v účastnických zemích. Na národní úrovni sdružuje na poli zdravotní péče a sociálních služeb zástupce zdravotníků, pacientů a státní správy.

  • zlepšuje výsledky preventivní a léčebné zdravotní péče
  • přispívá ke spolupráci v oblasti výživy a zdraví napříč Evropou
  • podporuje integraci kvalitní nutriční péče v rámci zdravotnictví
  • vytváří příležitosti pro inovace a výměnu osvědčených postupů mezi zeměmi

ONCA v České republice

V rámci kampaně ONCA byl v Česku podle mezinárodní metodiky opakovaně uspořádán nutriční audit NutritionDay. Jeho výsledky ukazují, že v našich nemocnicích a zařízeních sociální péče je vysoká míra výskytu nutričního rizika a je zde i značný počet jedinců ve stavu podvýživy. V ČR je podle NutritionDay nedostatečný počet lékařů, sester a nutričních terapeutů v poměru na jednoho pacienta a pacienti ze zdravotnických zařízení jsou propouštěni do domácí péče později než ve světě. Je zde také nedostatečně rozvinutý systém převodu pacienta do domácí péče. Proto se v další fázi kampaň ONCA v České republice zaměří na řešení těchto problémů.

Plná implementace programu ONCA povede k významnému ovlivnění kvality zdravotní péče, zlepšenízdraví pacientů a snížení nákladů vynakládaných na zdravotní péči.

Pro více informací:

Dr. Marie Hrudková
e-mail: Mhrudkova@avkv.cz
Tel.: 602 478 359

Doc. MUDr. Pavel Těšínský
Předseda SKVIMP
e-mail: Pavel.Tesinsky@fnkv.cz
Tel.: 603 422 663

Ke stažení:

Tento dokument ke stažení (PDF, 327 kB)