Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Workshop ONCA ve Varšavě 20.5.2016

Výroční seminář ONCA se konal 20. května 2016 ve Varšavě. Zúčastnilo se ho celkem 30 delegátů, včetně zástupců všech zemí zapojených do kampaně ONCA.

Delegáti jednotlivých zemí referovali o dosažení značného pokroku v řadě oblastí:

Vzdělávání studentů (Turecko, Slovinsko, Německo), farmakoekonomické studie (Chorvatsko, Británie, Irsko, Izrael), zpracování národních doporučení (Chorvatsko, Irsko, Česká republika), ustavení  Národního poradního výboru pro výživu a hydrataci v Irsku, a realizace screeningu ve více než 300 nemocnicích v Turecku.

Přednesené zprávy všech zemí jsou dostupné na ENHA website.

Bohaté diskuse probíhaly při hledání dalších zdrojů finančních prostředků na podporu kampaně na národní úrovni, získávání podpory Ministerstva zdravotnictví, posílení zapojení pacientů, zlepšení vzdělávání vysokoškolských studentů a posílení komunikace. MNI vyzývá výrobce výživy v jednotlivých zemích, aby se ve spolupráci s národními aliancemi ujali vedení těchto diskusí.