Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Výsledky a zprávy

Porovnejte úroveň poskytované nutriční péče!

Každé zdravotnické zařízení obdrží souhrnnou zprávu s výsledky zúčastněných pracovišť/jednotek a jejich srovnání s celosvětovým průměrem. Pracoviště tak získají zpětnou vazbu a srovnání pro hodnocení úrovně poskytované nutriční péče.

Zpráva porovnává výsledky pracovišť/jednotek s mezinárodní nebo národní referenční databází a také ukazuje odchylky od celosvětového průměru. Zpráva tak poskytuje snímek zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, který umožňuje identifikovat silné a slabé stránky a tím otvírá cestu pro opatření a strukturální změny.

Zpráva nutritionDay poskytuje informace týkající se:

  • organizace a struktury
  • informace o specifických onemocněních pacientů nebo klientů
  • monitorování hmotnosti, mobility a sociálních kontaktů
  • stravovacích zvyklostí a chuti k jídlu
  • příjmu stravy

Výsledný stav pacienta je hodnocen v předem stanovené době: oddělení nemocnice po 30 dnech, JIP po 60 dnech, domy s pečovatelskou službou po 180 dnech po konání nutitionDay.

Zpráva

Přijetí zpráv

Zprávy jsou odesílány na zúčastněné jednotky/pracoviště,zařízení prostřednictvím jejich účtu nDay ihned po zadání dat s jedinou výjimkou JIP zpráv, které jsou k dispozici v dubnu následujícího roku. K vyhotovení zprávy je obvykle zapotřebí minimální počet 8 pacientů/klientů. Zprávy ze speciálního programu, například „nutritionDay onkologie“ jsou k dispozici po zadání i jednoho pacienta.Mezi zprávy, které je možno získat navíc (za poplatek), patří:

  • přehledová zpráva
  • zpráva jednotky v ppt prezentaci
  • zpráva centra (podobně jako zpráva jednotky, ale včetně výsledků všech jednotek z jednoho centra)
  • zprávy přizpůsobené osobním požadavkům

Národní zprávy

Národní zprávy obsahují údaje z nDay v nemocnicích za jeden rok pro konkrétní zemi. Tyto zprávy zahrnují data všech specializací ve srovnání s celosvětovým průměrem. Zprávy jsou k dispozici od roku 2011 na www.nutritionday.org.

Další informace na vyžádání na www.nutritionday.org.