Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Výsledky výběrového řízení Grantový program AVKV 2012

Grantová komise Asociace výrobců klinické výživy vyhodnotila na svém srpnovém zasedání podané žádosti o Grant AVKV 2012 a rozhodla se podpořit realizaci projektů v celkové částce 790 tis. Kč.

Vybrané projekty:

 • 1. Intenzifikace nutriční intervence v průběhu hospitalizace v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem částkou ve výši 400 tis. Kč pouze za podmínky, že dojde k dohodě s poskytovatelem nemocničního informačního systému (NIS) a částka 240 tis. Kč bude žadatelem o grant použita na vývoj nutričního modulu, který bude následně poskytnut všem uživatelům tohoto NIS v rámci České republiky.
  V případě, že takové dohody nebude dosaženo, grantová komise AVKV je ochotna uvedený projekt podpořit částkou ve výši 160 tis. Kč.
  Žádost projektu

 • 2. Snížení podvýživy u hospitalizovaných pacientů, Fakultní nemocnice Brno částkou ve výši 240 tis. Kč.
  Žádost projektu

 • 3. Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu částkou ve výši 150 tis. Kč, pracoviště 1. Chirurgická klinika Všeobecná Fakultní Nemocnice, Praha.
  Žádost projektu

Odůvodnění:

Účelem Grantu AVKV je podpora konkrétních aktivit zaměřených na prokazatelné snížení podvýživy u hospitalizovaných pacientů v České republice s cílem zvýšit celkovou efektivitu léčby, zkrátit dobu hospitalizace a omezit výskyt zdravotních komplikací s podvýživou spojených.

Cílem je podpora projektů, které prokazatelně vedou k rozvoji správného živení pacientů v nemocnicích a mohou přispět k zlepšování výživy i v dalších zařízeních.

Správná a dostatečná výživa pacientů ve svém důsledku šetří prostředky a proto nepovažujeme za vhodné, aby AVKV poskytovala finanční prostředky na klinickou výživu a spotřební materiál. Zároveň jako výrobci klinické výživy jsme názoru, že by nebylo v souladu s cílem grantu a navíc ani etické, poskytovat peníze na nákup vlastních produktů. Členové vedení AVKV považují též za nepřijatelné směřovat finanční prostředky do pořizování hmotného majetku nemocnic.

Z výše uvedených důvodů došlo u některých žádostí o grant ke krácení přidělené finanční částky. Na druhou stranu jsme se rozhodli navýšit celkový objem finančních prostředků poskytnutý na řešení projektů v rámci Grantu AVKV 2012, a to celkem na 790 tis.Kč.

Řešitelé vybraných návrhů projektů byli požádáni o vyjádření do 30. 9. 2012, zda budou své projekty realizovat za navržených finančních podmínek.

AVKV současně děkuje všem autorům, kteří v letošním ročníku Grantového programu AVKV nezvítězili, ale z podaných návrhů je zřejmé, že se problematikou podvýživy nemocných pacientů velmi aktivně zabývají a snaží se současně přispět ke zlepšení současného stavu.