Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Cíle ONKa

  • Zavedení celoplošného nutričního screeningu na všech úrovních zdravotní péče
  • Systematická a dokumentovaná nutriční péče u všech jedinců v malnutrici nebo riziku jejího rozvoje 
  • Přítomnost, resp. dostupnost, nutričních týmů ve všech zdravotnických zařízeních
  • Garance systému průběžného vzdělávání zdravotníků o významu malnutrice a způsobech její prevence a léčby 
  • Změna v organizaci a úhradách zdravotní péče k zajištění dostupnosti kvalitní nutriční péče v rámci systému veřejného zdravotního pojištění
  • Zvýšení obecného povědomí o důležitosti prevence a léčby malnutrice v celé společnosti