Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Postup řešení

Postup řešení
 • Přípravná fáze 2015-2016
 • Vytvoření platformy pro spolupráci a  zapojení existujících iniciativ
 • Zhodnocení výchozího stavu Nutrition Day 2015 
 • Formulace doporučení odborných společností
 • Získaní podpory pro ONKa jako základnu národního plánu nutriční péče
 • Zapojení ONKa do evropské kampaně ONCA
Řešitelská fáze 2016-2017
 • Implementace národního plánu nutriční péče – Optimální Nutriční Péče pro Každého
 • Celoplošný screening nutričního rizika
 • Systém péče o osoby v riziku malnutrice v rámci veřejného systému zdravotní a sociální péče
 • Nutrition Day 2017
Udržovací fáze 2017- 2020 a dále
 • Vyhodnocení opatření ONKa a jejich modifikace
 • Nutrition Day 2019