Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Novinky a aktuality

Česká AVKV a SKVIMP spojují své síly při propagaci nutritionDay

úterý 7. dubna 2015
Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) a Asociace výrobců klinické výživy (AKVK) uskutečnili společně dne 5. března 2015 kulatý stůl, jehož cílem byla podpora mezinárodního nutričního auditu nutritionDay.

Pojďme společně zlepšit výživu pacientů

čtvrtek 12. března 2015
Na podzim, konkrétně 19. listopadu, se i Česká republika připojí k mezinárodní iniciativě nutritionDay. V tento den proběhne celonárodní audit hodnotící stav výživy hospitalizovaných pacientů. Takto získaná data by měla být základem pro zlepšení nutriční péče napříč zdravotnictvím. „Aby tomu tak skutečně bylo, je zapotřebí, aby se zapojilo co nejvíce pracovišť,“ říká člen výboru Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče MUDr. Václav Pospíšil.

Zdravotní pojišťovny souhlasí s časnou nutriční podporou v onkologii

čtvrtek 19. září 2013
Podle průzkumů tři ze čtyř českých onkologických pacientů ohrožuje během protinádorové léčby podvýživa. Od začátku července mají onkologové v praxi novou možnost, jak jí účinněji čelit. Zdravotní pojišťovny totiž vyhověly požadavkům Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii, která usilovala o prosazení možnosti preskripce sippingu. Výsledkem těchto snah je alespoň částečné uvolnění preskripce sippingu pro onkologa.

Oznámení grantové komise AVKV

úterý 7. května 2013
Grantová komise na svém zasedání 25. 4. 2013 hodnotila postup realizace a přínos projektů, které byly zahájeny v rámci dvou ročníků grantového programu AVKV (rok zahájení 2011, 2012). Pro letošní rok bylo rozhodnuto nový grantový program nevyhlašovat. AVKV bude nadále směřovat svou činnost a poskytovat podporu na dokončení již zahájených a probíhajících projektů a řešení aktuálních potřeb, které podporují konkrétní aktivity prokazatelně snižující incidenci podvýživy u hospitalizovaných i ambulantních pacientů v České republice.