Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Novinky a aktuality

Kvalitní a včasná nutriční péče – cesta k úsporám

2. dubna 2013
Uplynulo již téměř pět let od chvíle, kdy se jako jedna z doprovodných akcí českého předsednictví v Radě Evropy uskutečnil mezinárodní seminář věnovaný výživě a nutriční péči o nemocné jako nedílné součásti zdravotní péče. Zaznělo v něm mj., že v Evropě je podvýživou ohrožováno až 40 % hospitalizovaných pacientů, a dokonce až 60 % obyvatel pečovatelských domovů; v rámci celé Evropy je to nejméně 30 milionů lidí! Přitom dnes již existuje mnoho medicínských i ekonomických argumentů pro to, že správná nutriční podpora může nejen zásadně zlepšit výsledky péče o nemocné, ale současně ji také zefektivnit. Aby se toho dosáhlo, je pro to ovšem nutné vytvářet potřebné podmínky a systémové předpoklady.

Ideálu nedosáhneme přes noc, ale z jednání cítím optimismus

26. března 2013
Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) založená v roce 2010 šesti předními mezinárodními výrobci se dlouhodobě zasazuje o zvyšování dostupnosti nutriční podpory pro všechny pacienty, kteří ji potřebují. Každoročně vypisuje granty na podporu aktivit, které prokazatelně snižují malnutrici u hospitalizovaných pacientů v České republice – jen v roce 2012 rozdělila 790 000 korun.

Využití léčebné enterální výživy v gastroenterologii

24. října 2012
Enterální výživa (EV) je definována jako podávání bilancovaných roztoků obsahujících cukry, tuky, bílkoviny, ionty, vitamíny stopové prvky a vodu do trávícího traktu, popíjením nebo sondou.

Výživa a regenerace v intenzivní péči...

21. května 2012
u pacientů v intenzivní péči představuje převahu anabolických procesů s dominující pozitivní dusíkovou bilancí, kde adekvátně předepsaná a podávaná výživa hraje důležitou roli.