Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Novinky a aktuality

Zdravotní pojišťovny souhlasí s časnou nutriční podporou v onkologii

čtvrtek 19. září 2013
Podle průzkumů tři ze čtyř českých onkologických pacientů ohrožuje během protinádorové léčby podvýživa. Od začátku července mají onkologové v praxi novou možnost, jak jí účinněji čelit. Zdravotní pojišťovny totiž vyhověly požadavkům Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii, která usilovala o prosazení možnosti preskripce sippingu. Výsledkem těchto snah je alespoň částečné uvolnění preskripce sippingu pro onkologa.

Oznámení grantové komise AVKV

úterý 7. května 2013
Grantová komise na svém zasedání 25. 4. 2013 hodnotila postup realizace a přínos projektů, které byly zahájeny v rámci dvou ročníků grantového programu AVKV (rok zahájení 2011, 2012). Pro letošní rok bylo rozhodnuto nový grantový program nevyhlašovat. AVKV bude nadále směřovat svou činnost a poskytovat podporu na dokončení již zahájených a probíhajících projektů a řešení aktuálních potřeb, které podporují konkrétní aktivity prokazatelně snižující incidenci podvýživy u hospitalizovaných i ambulantních pacientů v České republice.

Kdy nám dovolí zákony správně léčit, a dokonce i ušetřit?

pondělí 8. dubna 2013
V den inaugurace prvního přímo zvoleného prezidenta ČR, tedy 8. března 2013, se v Hradci Králové konala diskuse o významu klinické výživy v kontextu českého zdravotnictví. Tuto akci v rámci XXIX. mezinárodního kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) ČLS JEP spolupořádala Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) a výbor SKVIMP.

Kvalitní a včasná nutriční péče – cesta k úsporám

úterý 2. dubna 2013
Uplynulo již téměř pět let od chvíle, kdy se jako jedna z doprovodných akcí českého předsednictví v Radě Evropy uskutečnil mezinárodní seminář věnovaný výživě a nutriční péči o nemocné jako nedílné součásti zdravotní péče. Zaznělo v něm mj., že v Evropě je podvýživou ohrožováno až 40 % hospitalizovaných pacientů, a dokonce až 60 % obyvatel pečovatelských domovů; v rámci celé Evropy je to nejméně 30 milionů lidí! Přitom dnes již existuje mnoho medicínských i ekonomických argumentů pro to, že správná nutriční podpora může nejen zásadně zlepšit výsledky péče o nemocné, ale současně ji také zefektivnit. Aby se toho dosáhlo, je pro to ovšem nutné vytvářet potřebné podmínky a systémové předpoklady.