Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Novinky a aktuality

Ideálu nedosáhneme přes noc, ale z jednání cítím optimismus

úterý 26. března 2013
Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) založená v roce 2010 šesti předními mezinárodními výrobci se dlouhodobě zasazuje o zvyšování dostupnosti nutriční podpory pro všechny pacienty, kteří ji potřebují. Každoročně vypisuje granty na podporu aktivit, které prokazatelně snižují malnutrici u hospitalizovaných pacientů v České republice – jen v roce 2012 rozdělila 790 000 korun.

Využití léčebné enterální výživy v gastroenterologii

středa 24. října 2012
Enterální výživa (EV) je definována jako podávání bilancovaných roztoků obsahujících cukry, tuky, bílkoviny, ionty, vitamíny stopové prvky a vodu do trávícího traktu, popíjením nebo sondou.

Výživa a regenerace v intenzivní péči...

pondělí 21. května 2012
u pacientů v intenzivní péči představuje převahu anabolických procesů s dominující pozitivní dusíkovou bilancí, kde adekvátně předepsaná a podávaná výživa hraje důležitou roli.

Podvýživa u českých pacientů a možnosti řešení

pondělí 21. května 2012
Stav výživy je u řady akutních a chronických nemocných velmi častým komplikujícím faktorem, který hraje rozhodující úlohu v progresi onemocnění a ovlivňuje významným způsobem i mortalitu.