Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Jaké jsou klíčové kroky?

Kampaň ONCA si ve vybraných cílových zemích klade za cíl zapojení různých zainteresovaných stran:

  • Podporovat vytvoření/posílení národních aliancí zainteresovaných stran a vypracovat národní plány nutriční péče
  • Pro dosažení srovnatelného pohledu na současný stav umožnit zainteresovaným stranám porovnat aktuální stav nutriční péče v dané zemi
  • Svolat zainteresované strany k výměně zkušeností na konference v Bruselu a Berlíně
  • Svolat workshop v Dubrovníku, Chorvatsko na 17. dubna 2015
  • Na základě výsledků proběhlých jednání definovat a potvrdit strategii nutriční péče pro následnou realizaci na národní úrovni