Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Kampaň ONCA

ONCA (Optimal Nutrition Care for All) je iniciativa řady zainteresovaných stran s cílem zlepšit a zvýšit screening rizika podvýživy/podvýživy podmíněné onemocněním a zajistit nutriční péči v Evropě; byla zahájena v roce 2014.

ENHA (European Nutrition for Health Alliance) je hybnou silou této kampaně, ze svých členů ustanovila řídící výbor, jehož prostřednictvím strategicky vede a zapojuje partnery na národní úrovni. Řídící výbor se skládá ze zástupců ESPEN, EUGMS, ESPEN, PGEU, HOPE, EFAD, EGAN a MNI.

Proč byla zahájena? 

ENHA až do roku 2010 intenzivně pracovala s členy Evropského Parlamentu a dalšími zainteresovanými stranami, aby získala politickou podporu pro zařazení podvýživy/ onemocnění souvisejících s podvýživou do evropské zdravotní agendy. V listopadu 2010 za belgického předsednictví EU na konferenci pořádané společně s členy Evropského Parlamentu, byl jeden ze závěrů převést politickou podporu do praxe formou implementace na národní úrovni. V roce 2011 ENHA zahájila spolupráci s vybranými zeměmi, včetně Belgie a Irska, a zapojila je do procesu implementace. V současné době již několik evropských zemí dosáhlo pokroku a různými způsoby zlepšují poskytovanou nutriční péči. ENHA dospěla k závěru, že nyní nastal ten správný čas k urychlení procesu s cílem zajistit dostupnost optimální nutriční péče pro všechny potřebné pacienty v Evropě.