Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Které země se účastní?

V současné době se kampaně ONCA účastní čtrnáct zemí: Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Izrael, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Španělsko, Turecko a Velká Británie.

Řídící výbor ENHA vybral tyto země na základě řady faktorů, včetně:

  • Přítomnost člena ENHA v dané zemi
  • Důkazy o provedených opatřeních s cílem zajistit provádění screeningu a přístup k dobré nutriční péče
  • Ochota zainteresovaných stran na národní úrovni podnikat kroky směrem k pozitivním změnám a zapojovat se do mezinárodní spolupráce
  • Velikost země