Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Proč právě ONCA?

Podvýživa podmíněná onemocněním převládá mezi starými lidmi, stejně tak jako u pacientů napříč zdravotnickými zařízeními (nemocnice, domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou, a další).

Kampaň ONCA (Optimal Nutrition Care for All) si klade za cíl pojmenovat problémy a výzvy v Evropě, kde: 

  • 33 miliónů dospělé populace je v riziku malnutrice • odhadovaný dopad malnutrice do rozpočtů evropského zdravotního systému dosahuje každoročně 170 billionů €
  • státní výdaje na zdravotnictví jsou napjaté a nutriční péče proto často opomíjena 
  • nedostatečné povědomí o významu nutriční péče vede k nesystematickému a nedostatečnému provádění screeningu rizika malnutrice a její léčby
  • k efektivnímu řešení tohoto problému je zapotřebí, aby veškeré zainteresované subjekty pracovaly společně s cílem zlepšení nutriční péče

Vize ONCA:

Každý pacient, který je v malnutrici či riziku jejího rozvoje je systematicky testován a má přístup k přiměřené, spravedlivé a vysoce kvalitní nutriční péči.