Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Tiskové zprávy pro média

NutritionDay odhalí úroveň nutriční péče na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů

17. listopadu 2015
Již ve čtvrtek 19.11.2015 se stovky zdravotnických pracovišť na celém světě zapojí do mezinárodního projektu NutritionDay 2015.

AVKV oznamuje vyhlášení vzdělávacího grantu

11. listopadu 2015
Asociace výrobců klinické výživy se rozhodla u příležitosti konání nutritionDay 2015 vyhlásit Vzdělávací grant AVKV 2015 ve výši 35.000 Kč. Účelem grantu je podpora dalšího vzdělávání v oblasti klinické výživy.

Programové prohlášení AVKV pro rok 2015

4. června 2015
Programové prohlášení AVKV pro rok 2015 vychází z poslání a dlouhodobých cílů, které si AVKV stanovila při svém založení v roce 2010.

NutritionDay – jednoduchý nástroj k získání argumentů pro boj s podvýživou

5. března 2015
NutritionDay je mezinárodní audit nutriční péče zaměřený na boj s podvýživou ve zdravotnických zařízeních (odděleních nemocnic i onkologických odděleních, jednotkách intenzivní péče, domech s pečovatelskou službou).