Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Cíle AVKV

  • Ve spolupráci se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty vytvářet regulační rámec, který je schopen naplnit potřeby pacientů, profesionálů v oblasti zdravotnictví, plátců a poskytovatelů zdravotní péče;
  • Spolupracovat se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty k vytváření takových podmínek, aby přípravky klinické výživy byly dostupné všem pacientům, kteří je potřebují;
  • Vytvářet prostředí, které pečuje a podporuje další výzkum, v zájmu plného využití potenciálu klinické výživy při zlepšování zdraví pacientů trpících akutními nebo chronickými nemocemi;
  • Shromažďovat, a pokud je toho zapotřebí, i rozšiřovat informace a dokumentaci vztahující se k podávání klinické výživy;
  • Spolupracovat s odbornými lékařskými společnostmi;
  • Organizovat a podporovat vzdělávací akce a podporovat šíření informací pro zdravotnické odborníky a pro pacienty;
  • Zajišťovat výměnu odborných informací mezi členy AVKV;
  • Navázat spolupráci se zahraničními zájmovými organizacemi obdobného zaměření a zprostředkovávat informace;
  • Spolupůsobit při tvorbě legislativních návrhů.