Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Struktura AVKV

Struktura AVKV
Orgány asociace: Valná hromada
Předseda: Ing. Jan Smitka, Nutricia, a.s.
Místopředseda: Jiří Neumann, MBA, Nestlé Česko, s.r.o.
Další členové vedení: Jiří Tomek, Abbott Laboratories, s.r.o.
Marcela Fajtová, Baxter Czech spol. s r.o.
Mgr. Václava Mošnová, Fresenius Kabi, s.r.o.

MUDr. František Vojík, B. Braun Medical, s.r.o
MUDr. Ondřej Gojiš, PhD., Charing Cross Scientific, a.s. (Nutrego)
Tajemník: Bc. Tereza Čajanová
Kontakty: Asociace výrobců klinické výživy
zájmové sdružení právnických osob
zapsaná v spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. L, vložka č. 58904

Budínova 2464/2b, 180 00 Praha 8
IČ: 720 88 648

DIC: CZ72088648
e-mail: info@avkv.cz
Pracovní skupina pro legislativu
Předseda: Ing. Jan Smitka, Nutricia a.s.
Členové: MUDr. Jana Rejmontová, Fresenius Kabi, s.r.o.

Ing. Ludmila Nováková, Fresenius Kabi s.r.o.
RNDr. Jiří Hladík, PhD., MBA, Abbott Laboratories s.r.o.
Jiří Neumann, MBA, Nestlé Česko, s.r.o.
Pracovní skupina pro komunikaci s veřejností
Předseda: Bc. Tereza Čajanová
Členové: Ing. Lucie Kocourková, B. Braun Medical, s.r.o.
Mgr. Marcela Václavková, Fresenius Kabi, s.r.o.
Mgr. Jana Babicová, Nestlé Česko, s.r.o.
Mgr. Viera Cmerová, Nutricia, a.s.
Grantová komise
Předseda: MUDr. František Vojík, B. Braun Medical, s.r.o.
Členové: Radim Mahel, Baxter Czech, s.r.o.
Mgr. Václava Mošnová, Fresenius Kabi, s.r.o.
Jiří Neumann, MBA, Nestlé Česko, s.r.o.
Ing. Jan Smitka, Nutricia, a.s.
Jiří Tomek, Abbott Laboratories, s.r.o.