Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Poslání

Posláním AVKV je spolupracovat se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty. Cílem spolupráce je vytváření takových podmínek, aby přípravky klinické výživy byly dostupné všem pacientům, kteří je potřebují. Dále pak vytvářet prostředí, které pečuje a podporuje další výzkum, v zájmu plného využití potenciálu klinické výživy při zlepšování zdraví pacientů trpících akutními nebo chronickými nemocemi.

Shromažďovat, a pokud je toho zapotřebí, i rozšiřovat informace a dokumentaci vztahující se k podávání klinické výživy. Spolupracovat s odbornými lékařskými společnostmi a pacientskými organizacemi. Organizovat a podporovat vzdělávací akce a zprostředkovávat tak dostupnost informací zdravotnickým odborníkům i pacientům. Zajišťovat výměnu odborných informací mezi členy AVKV, navazovat spolupráci se zahraničními zájmovými organizacemi obdobného zaměření, zprostředkovávat informace a spolupůsobit při tvorbě legislativních návrhů.