Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Základní informace o AVKV

AVKV byla založena v roce 2010 šesti předními mezinárodními společnostmi – Abbott Laboratories, Baxter Czech, B Braun Medical, Fresenius Kabi, Nestlé Česko a Nutricia, které působí v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a distribuce speciálních nutričních přípravků. Produkty a služby společností sdružených v AVKV pozitivně ovlivňují průběh léčby pacientů ohrožených malnutricí a zlepšují kvalitu jejich života.

Cílem AVKV je zvyšování dostupnosti výživy pro všechny pacienty, které nutriční podporu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují. Zasazuje se o vysokou kvalitu produktů a služeb, aby co nejdříve sloužily zájmům zákazníků, zejména pacientů a profesionálů v oblasti zdravotnictví, plátců a poskytovatelů zdravotní péče. Podporuje vzdělávání odborné veřejnosti i zvyšování povědomí laické veřejnosti o významu výživy pacientů jako nedílné složky léčebného postupu.

Účelem AVKV je aktivní ochrana zájmů svých členů v oboru výroby a obchodu s přípravky klinické výživy. K naplnění daného účelu AVKV podporuje zejména specifický zájem a prosazuje požadavky na dodržení vysokých etických standardů v odvětví klinické výživy. Asociace má na zřeteli a chrání oprávněné společné zájmy svých členů stejně jako pacientů, jejichž zdravotní stav vyžaduje aplikaci přípravků klinické výživy. Při naplňování účelu AVKV spolupracuje s mezinárodními institucemi a organizacemi.