Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Vize

Budeme přispívat k vytváření prostředí v České republice, které podporuje pružný přechod klinické výživy z fáze výzkumu a vývoje do běžné praxe. Ve spolupráci se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty budeme spolupracovat na vytváření regulačního rámce, který je schopen naplnit potřeby pacientů, profesionálů v oblasti zdravotnictví, plátců a poskytovatelů zdravotní péče, zejména v oblasti zlepšení zdravotního stavu pacientů prostřednictvím specializovaných nutričních řešení. Vzdělávacími aktivitami podpoříme znalosti odborné i široké veřejnosti o přípravcích enterální a parenterální výživy a jejich medicínském, společenském a farmakoekonomickém přínosu pro celou českou společnost.